Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A. (GCF)

Vodeća italijanska kompanija u sektoru željezničkog saobraćaja Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A. (GCF) u našoj zemlji od 2015. godine radi na rekonstrukciji željezničke pruge.

Bahceci
Bahceci

Šta radi GCF i kako smo im pomogli

Kako bi realizovali komunikacijske aktivnosti s ciljem podizanjem svijesti javnosti o prednostima korištenja usluga željezničkog saobraćaja odlučili su se obratiti našoj agenciji. Kroz pažljivo osmišljenu komunikacijsku strategiju približili smo ovu industriju široj javnosti, a kreativnost i hrabrost naših klijenata omogućila nam je da naša strategija bude spoj savremene umjetnostii inžinjeringa. 

Bahceci
Bahceci

"IBL tim pružio je izvanrednu komunikacijsku podršku realizaciji našeg projekta u BiH. Od izuzetnog značaja bila nam je njihova prilagodljivost, razumijevanje kompleksnih odnosa unutar velikih infrastrukturnih projekata, te brzina kojom su ušli u problematiku i realizovali sve planirane aktivnosti."

Enes Haračić