Eronet

S nacionalnim teleoperaterom ERONET sarađujemo od 2015. godine kada su nam povjerili zadatak da detaljno razradimo mehanizme i planove aktivnosti za promociju brenda i velikog broja usluga, te da ih pravovremeno organizujemo, koordiniramo i realizujemo.

Pet godina, kao službena BTL agencija kompaniji ERONET, imamo privilegiju sarađivati sa sjajnim klijentom s kojim smo u niz korporativnih događaja, BTL aktivnosti i dizajn utkali malo IBL kreative i organizacijskih vještina koje su na kraju polučile sjajne rezultate. Zajedno smo slavili uspješno otvaranje novih poslovnica, učestvovali u velikom broju događaja od promocija do festivala, te obišli i producirali kreativna rješenja za 48 prodajnih mesta klijenta.

A nama najdraži dio je što iz često tmurnog Sarajeva na sastanke idemo u sunčani Mostar!