Bahçeci BiH IVF Centar

Bahçeci centar važi za vodeću medicinsku ustanovu u oblasti reproduktivnog zdravlja u regionu.

Šta radi Bahçeci i kako smo im pomogli

Bahçeci Health Group je međunarodna medicinska ustanova koja svoje centre ima u 6 zemalja, a 2012. godine prvi centar otvaraju u Bosni i Hercegovini. Suočeni s izazovima novog tržišta bio im je potreban partner koji će im pomoći da uspostave ugled kompanije kakav imaju njihovi centri u drugim zemljama. Krajem 2014. godine IBL postaje službena marketinška agencija Bahçeci centra za period 2014.-2018. Rezultat? Zanimljiva i emocionalna marketinška strategija, niz aktivnosti i kampanja, koje na prvo mjesto stavljaju zadovoljne pacijente i vrhunsku ekspertizu Bahçeci centra.