#IBL Life

IBL podstiče kreativnost i produktivnost u svim aspektima rada i društvenog života. Zavirite u naše aktivnosti!

Kampanje za javno informisanje ili kako do promjena u svom okruženju?

Kampanje za javno informisanje ili kako do promjena u svom okruženju?

Fondacija 787 u saradnji s European Fund for the Balkans realizuje poduzetničku akademiju Business Starter. Direktorica IBL, Selma Hadžić, danas je na tribini 'Kako do promjena u vašem okruženju' s mladim poduzetnicima iz naše zemlje razgovarala o značaju kampanja za javno informisanje.

Kampanje za javno informisanje nisu nimalo jednostavna aktivnost za realizaciju i nekad se smatra da se kampanje za javno informisanje provode kada su iscrpljeni svi drugi komunikacijski alati. Cilj kampanja za javno informisanje je da povećaju motivaciju (ciljne) javnosti, ali ne nužno i njihovo znanje o određenoj problematici. No, kampanje za javno informisanje ipak imaju i edukativnu ulogu ali to je znanje koje naša ciljana javnost stiče kroz rad, lično iskustvo, a ne nužno kroz pružanje informacija - jer informacija nije sama po sebi moć ukoliko nas ne potiče na aktivnost.

Kampanje za javno informisanje su nam potrebne jer smo identifikovali određeni problem koji moramo obznaniti javnosti kako bi ga riješili. Međutim, da bi kampanja bila prihvaćena od naše ciljne javnosti potrebno je angažovati kreativni tim koji će vaše ključne poruke pretvoriti u slogane koji moraju biti jasni, pamtljivi, jednostavni i inspirativni. Pri tome ne smijemo zaboraviti da bez obzira koliko su kompleksni prolemi koje želimo riješiti, naša kampanja ne smije biti takva, jer kompleksnost demotiviše i zbunjuje.

Naš savjet je da pored određivanja ključnih segmenata kampanje za javno informisanje, koji izmeđuostalog uključuju jasne kratkoročne i dugoročne ciljeve, ciljne javnosti, partnere, trajanje, mjerenje i budžet, ne zaboravite od početka uključiti i planirati i vaše marketinške aktivnosti jer je to ključni put da kampanju učinimo vidljivom i dostupnoj ciljanoj i široj javnosti.

I ne zaboravite, vaša kampanja ne mora u cjelosti riješiti određeni problem. Ona može biti prilika, početak puta ili kamen temeljac za buduće promjene.